-->

Label: cerkak

Mimin Aku Tresna Kowe

Mimin Aku Tresna Kowe

"Piye, Pras. Apa awakmu isih nggetuni Ina?" gojege Erni rikalane sela, jalaran kabeh komputer nembe dienggo wong liya…
Pedoting Tresna

Pedoting Tresna

Sesambungane Prastawa lan Ina sasuwene iki dilakoni luamantar layang, amerga Ina sidane milih mlebu ing IAIN Tulung Agung, ora…
Tuku Sega Entuk Tresna

Tuku Sega Entuk Tresna

Asem tenan! Duwit mepet, weteng ngintir-intir njaluk diisi. Kudune pendhak tanggal tuwa kuwi pancen apike pasa. Yen ora ngono, …
Layang Tresna

Layang Tresna

Kanggo Adikku , Ina .... Ringkesan wae, sebab aku ora bisa nulis akeh. Sing gedhe pangapuramu menawa layang iki agawe kaget t…