-->
We come with the latest version 1.25, get this template for only Rp 150k, Buy now!

Label: cerkak

Ayu Rupane, Uga Ayu Pakertine

Ayu Rupane, Uga Ayu Pakertine

Arep wiwit saka endi ya? Ngene, becike takcritakake saka sing paling gampang tak-eling-eling. Ayu iku jenenge sing jangkep Ayun…
Mimin Aku Tresna Kowe

Mimin Aku Tresna Kowe

"Piye, Pras. Apa awakmu isih nggetuni Ina?" gojege Erni rikalane sela, jalaran kabeh komputer nembe dienggo wong liya…
Pedoting Tresna

Pedoting Tresna

Sesambungane Prastawa lan Ina sasuwene iki dilakoni luamantar layang, amerga Ina sidane milih mlebu ing IAIN Tulung Agung, ora…
Tuku Sega Entuk Tresna

Tuku Sega Entuk Tresna

Asem tenan! Duwit mepet, weteng ngintir-intir njaluk diisi. Kudune pendhak tanggal tuwa kuwi pancen apike pasa. Yen ora ngono, …
Layang Tresna

Layang Tresna

Kanggo Adikku , Ina .... Ringkesan wae, sebab aku ora bisa nulis akeh. Sing gedhe pangapuramu menawa layang iki agawe kaget t…